Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them
HomeoHelp Holistic School - Холистично Училище ХомеоХелп
Прескочи МенюПрескочи НОВО

НОВО

Дейност от събота, 23 март 2019, 10:10

Нищо ново от Вашето последно влизане

HomeoHelp Holistic School е школа за:

Холистичния начин на мислене и
Холистични методи на лечение.

Обученията в HomeoHelp Holistic School са насочени към:

Личностното израстване и самоусъвършенстване и
Професионалното приложение на получените знания и умения.

Акцентът в HomeoHelp Holistic School е върху:

Онлайн и дистанционните форми на обучение и
Живия, пълноценен контакт между преподаватели и студенти

HomeoHelp Holistic School не е вашата мечта.

HomeoHelp Holistic School е вашият път към нея.

Прескочи Онлайн потребители

Онлайн потребители

(последните 60 минути)