Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

HomeoHelp Holistic School организира първия по рода си онлайн курс „Астрологичен минимум за терапевти”, който ще се води от един изключителен холистичен терапевт – дълбокоуважаваната д-р Светла Балтова.

Д-р Балтова представя проекта си:
„Този курс има за цел да даде на терапевтите основни познания по астрология, които да им послужат в практиката. Знанието, че човекът – микрокосмос е отражение на макрокосмоса е било известно от дълбока древност. Звездните констелации и планетите обуславят темперамента, физическите и психични параметри на човека.
Астрологичните знания ще помогнат на терапевта не само да добие по-дълбок поглед върху индивидуалността на пациента си, но и да има яснота в какъв цикъл от живота си се намира той; също да избере най-подходящия момент да даде определено лекарство или да може да прогнозира как ще се развие лечението във времето. Като илюстрация може да се каже, че обичайни заболявания, започнали при разпадаща се Луна се лекуват много по-лесно и са по-краткотрайни от тези, започнали при нарастваща Луна.”

С други думи,  курсът „Астрологичен минимум за терапевти” на HomeoHelp Holistic School не си поставя за цел да подготви практикуващи астролози, а да даде на практикуващите различни алтернативни лечебни подходи познания по астрология, които ще ви помогнат да осмислите още по-задълбочено диагностичните си находки, да избирате много по-точно момента, естеството и мярата на своята терапевтична намеса и да изработвате по-уверено прогнозата за хода на диагностично-лечебния процес.