Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Това е нивото добило широка известност като Онлайн Курс по Класическа Хомеопатия за Майки. 
Първо ниво включва 25 лекции по около 1.5 часа всяка.