Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Второ ниво осигурява:

Широки познания за:

  • „Органон на медицината” от д-р Кристиан Самуел Ханеман – „Библията” на Хомеопатията
  • Хроничните болести / миазмите
  • Философията на Хомеопатията

Задълбочаване на познанията за:

  • Принципите и законите на Хомеопатията
  • Техниката за Снемане, Анализ и Водене на случая
  • Основните лекарства, назначавани при най-често срещаните в ежедневието обостряния на хронични състояния
  • Материя медика на най-често предписваните хомеопатични лекарства и диференциалната диагноза между тях

 

Програмата включва и 6 лекции по постъпили от студентите въпроси под заглавие „Vox populi”.

След приключване на учебната програма се провежда изпит, чието полагане е условие за получаване на сертификат. Изпитът се състои в решаване на пет примерни задачи.

След предаване на изпитните задачи студентът получава сертификат за успешно приключване на Второ ниво от обучението по Хомеопатия в HomeoHelp Holistic School.

Завършвайки Второ ниво, студентът получава знания и умения, които са му необходими, за да води случаи на обостряния на хронична болест и на хронични болести с функционална и ненапреднала тъканна патология.