Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Природният годишен цикъл - живото колело на годината и промените в човека

Тема: "ПРИРОДНИЯТ ГОДИШЕН ЦИКЪЛ - ЖИВОТО КОЛЕЛО НА ГОДИНАТА И ПРОМЕНИТЕ В ЧОВЕКА"

Дата: 20 септември 2013г. от 10 ч.

Лектор: д-р Светла Балтова

Лекцията е част от Второ ниво на онлайн курса "Лечение с цветните есенции на д-р Бах"

Прескочи МенюПрескочи ВходПрескочи Вход