Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Трето ниво осигурява знания и умения, необходими на студента, за да практикува като професионален хомеопат. NB!

Това означава, че студентът в Трето ниво усвоява:

Дълбоко знание:

  • За Теорията и Философията на Хомеопатията
  • За Материя медика на хомеопатичните лекарства
  • По Терапевтика

Практически умения за реална работа с пациент